Pierresdegaia

Pierres de GAIA

Drilled Tumblestones
.
Chrysoprase stone drilled pendant 3
Chrysoprase stone drilled pendant 3
8.90
Citrine stone drilled pendant
Citrine stone drilled pendant
9.70
Cornelian stone drilled pendant
Cornelian stone drilled pendant
6.10
Cornelian stone drilled pendant
Cornelian stone drilled pendant
9.50
Rock Crystal stone drilled pendant
Rock Crystal stone drilled pendant
9.50
Rock Crystal stone pendant
Rock Crystal stone pendant
5.40
Dumortierite stone drilled pendant
Dumortierite stone drilled pendant
9.80
Garnet 2 stone drilled pendant
Garnet 2 stone drilled pendant
9.90
11Gr
Garnet 3 stone drilled pendant
Garnet 3 stone drilled pendant
7.90
6Gr
Hematite stone drilled pendant
Hematite stone drilled pendant
9.10
Iolite (Cordierite)stone drilled pendant
Iolite (Cordierite)stone drilled pendant
11.20
OUT OF STOCK
Howlite stone drilled pendant
Howlite stone drilled pendant
5.10
Jade stone drilled pendant
Jade stone drilled pendant
8.90
Brecciated Jasper stone pendant
Brecciated Jasper stone pendant
5.10
Dalmation Jasper stone drilled pendant
Dalmation Jasper stone drilled pendant
5.30
Mookaite Jasper stone drilled pendant
Mookaite Jasper stone drilled pendant
6.80
Landscape Jasper stone drilled pendant
Landscape Jasper stone drilled pendant
5.30
Green Jasper stone drilled pendant
Green Jasper stone drilled pendant
6.80
Zebra Jasper stone drilled pendant
Zebra Jasper stone drilled pendant
6.30
Red Jasper stone drilled pendant
Red Jasper stone drilled pendant
5.90
Information