Pierresdegaia

Pierres de GAIA

Drilled Tumblestones
.
Chrysoprase stone drilled pendant 2
Chrysoprase stone drilled pendant 2
8.90
Chrysoprase stone drilled pendant 3
Chrysoprase stone drilled pendant 3
8.90
Citrine stone drilled pendant
Citrine stone drilled pendant
9.50
Cornelian stone drilled pendant
Cornelian stone drilled pendant
6.10
Cornelian stone drilled pendant
Cornelian stone drilled pendant
9.50
Rock Crystal stone drilled pendant
Rock Crystal stone drilled pendant
9.50
Rock Crystal stone pendant
Rock Crystal stone pendant
5.40
Dumortierite stone drilled pendant
Dumortierite stone drilled pendant
9.80
Rainbow Fluorite 1 stone drilled pendant
Rainbow Fluorite 1 stone drilled pendant
9.20
Rainbow Fluorite 2 stone drilled pendant
Rainbow Fluorite 2 stone drilled pendant
8.90
Rainbow Fluorite 3 stone drilled pendant
Rainbow Fluorite 3 stone drilled pendant
10.50
Rainbow Fluorite 4 stone drilled pendant
Rainbow Fluorite 4 stone drilled pendant
9.50
Rainbow Fluorite 5 stone drilled pendant
Rainbow Fluorite 5 stone drilled pendant
10.90
Rainbow Fluorite stone drilled pendant
Rainbow Fluorite stone drilled pendant
12.80
Rainbow Fluorite stone drilled pendant
Rainbow Fluorite stone drilled pendant
13.90
Rainbow Fluorite stone drilled pendant
Rainbow Fluorite stone drilled pendant
14.60
Hematite stone drilled pendant
Hematite stone drilled pendant
9.10
Iolite (Cordierite)stone drilled pendant
Iolite (Cordierite)stone drilled pendant
11.20
Jade stone drilled pendant
Jade stone drilled pendant
8.90
Howlite stone drilled pendant
Howlite stone drilled pendant
5.10
Information