Pierresdegaia

Pierres de GAIA

Drilled Tumblestones
.
Labradorite stone drilled pendant
Labradorite stone drilled pendant
15.90
Lapis Lazuli stone drilled pendant
Lapis Lazuli stone drilled pendant
16.50
Lepidolite stone drilled pendant
Lepidolite stone drilled pendant
12.00
Gold Sheen Obsidian stone drilled
Gold Sheen Obsidian stone drilled
10.80
Snowflake Obsidian stone drilled pendant
Snowflake Obsidian stone drilled pendant
7.80
Snowflake Obsidian stone drilled pendant
Snowflake Obsidian stone drilled pendant
6.50
Snowflake Obsidian stone pendant
Snowflake Obsidian stone pendant
5.40
Black Obsidian stone drilled pendant
Black Obsidian stone drilled pendant
5.60
4 to 5Gr
Black Obsidian stone drilled pendant
Black Obsidian stone drilled pendant
9.20
12 to 15Gr
Hawk's eye stone drilled pendant
Hawk's eye stone drilled pendant
9.90
Tiger Iron stone drilled pendant
Tiger Iron stone drilled pendant
9.20
OUT OF STOCK
Red Tigereye stone drilled pendant
Red Tigereye stone drilled pendant
9.80
Tiger Eye stone drilled pendant
Tiger Eye stone drilled pendant
8.40
Tiger Eye stone drilled pendant
Tiger Eye stone drilled pendant
9.80
Onyx stone drilled pendant
Onyx stone drilled pendant
8.70
Moonstone stone drilled pendant
Moonstone stone drilled pendant
6.80
5Gr
Moonstone stone drilled pendant
Moonstone stone drilled pendant
11.90
9 to 11Gr
Sunstone stone drilled pendant
Sunstone stone drilled pendant
9.50
Smoky Quartz stone drilled pendant
Smoky Quartz stone drilled pendant
9.80
Rose Quartz stone drilled pendant
Rose Quartz stone drilled pendant
9.70
Information