Pierresdegaia

Pierres de GAIA

  • Français (French)
  • English
Icosahedron & Merkaba
.
Rock Crystal Sacred Geometry Set
Rock Crystal Sacred Geometry Set
26.00
5 Platonic solid
Shungite Sacred Geometry Set
Shungite Sacred Geometry Set
32.00
5 Platonic solid
Amethyst Merkaba Star
Amethyst Merkaba Star
65.00
56Gr
Rock Crystal Merkaba Star 1
Rock Crystal Merkaba Star 1
64.00
49Gr
Rock Crystal Merkaba Star 2
Rock Crystal Merkaba Star 2
60.00
46Gr
Rock Crystal Merkaba Star 3
Rock Crystal Merkaba Star 3
69.00
52Gr
Rock Crystal Merkaba Star 4
Rock Crystal Merkaba Star 4
60.00
46Gr
Rose Quartz Merkaba Star
Rose Quartz Merkaba Star
62.00
58Gr
Smoky Quartz Merkaba Star
Smoky Quartz Merkaba Star
103.00
98Gr
Icosahedron Amethyst
Icosahedron Amethyst
58.00
73Gr
Icosahedron Rock Crystal
Icosahedron Rock Crystal
62.00
103Gr
Icosahedron Rock Crystal 2
Icosahedron Rock Crystal 2
95.00
149Gr
Icosahedron Rock Crystal 3
Icosahedron Rock Crystal 3
146.00
203Gr
Icosahedron Rock Crystal 4
Icosahedron Rock Crystal 4
160.00
226Gr
Icosahedron Rose Quartz
Icosahedron Rose Quartz
40.00
82Gr
Icosahedron Rose Quartz
Icosahedron Rose Quartz
46.00
92Gr
Icosahedron Rose Quartz
Icosahedron Rose Quartz
97.00
180Gr