Pierresdegaia

Pierres de GAIA

  • Français (French)
  • English
Icosahedron & Merkaba
.
Rock Crystal Sacred Geometry Set
Rock Crystal Sacred Geometry Set
26.00
5 Platonic solid
Shungite Sacred Geometry Set
Shungite Sacred Geometry Set
32.00
5 Platonic solid
Icosahedron Amethyst
Icosahedron Amethyst
58.00
73Gr
Icosahedron Rock Crystal
Icosahedron Rock Crystal
100.00
150Gr
Icosahedron Rock Crystal
Icosahedron Rock Crystal
95.00
OUT OF STOCK
Icosahedron Rock Crystal
Icosahedron Rock Crystal
110.00
OUT OF STOCK
Smoky Quartz Merkaba Star
Smoky Quartz Merkaba Star
103.00
98Gr
Icosahedron Rose Quartz
Icosahedron Rose Quartz
32.00
OUT OF STOCK