Pierresdegaia

Pierres de GAIA

Rough Stones Collections
.
Calcite Crystal Rough
Calcite Crystal Rough
18.00
Iceland Spar
Calcite Crystal Rough
Calcite Crystal Rough
22.00
Iceland Spar
Calcite Crystal Rough
Calcite Crystal Rough
30.00
Iceland Spar
Chrysocolla stone Egg
Chrysocolla stone Egg
215.00
387GR
Brecciated Jasper Free form
Brecciated Jasper Free form
28.90
336Gr
Labradorite Free form
Labradorite Free form
125.00
1KG230
Labradorite Free form
Labradorite Free form
140.00
1KG390
Labradorite Free form
Labradorite Free form
325.00
3KG675
Labradorite Free form
Labradorite Free form
350.00
3KG894
Black Obsidian Rough stone
Black Obsidian Rough stone
64.00
Black Obsidian Rough stone
Black Obsidian Rough stone
46.00
Pink Tourmaline Rough stone
Pink Tourmaline Rough stone
72.00
OUT OF STOCK
Information