Pierresdegaia

Pierres de GAIA

Round beads Necklaces
.
Amethyst Round beads
Amethyst Round beads
17.50
Round beads 8 or 10mm
Green Aventurine Round beads
Green Aventurine Round beads
22.50
Round beads 10mm
Cornelian Round beads
Cornelian Round beads
17.80
Round beads 8 or 10mm
Cornelian Round beads
Cornelian Round beads
16.80
Round beads 6mm
Cornelian Round beads
Cornelian Round beads
58.50
EXCEPTIONAL 14mm
Black Rutile Round beads
Black Rutile Round beads
22.50
Round beads 8mm
Garnet Round beads
Garnet Round beads
18.90
Round beads 6mm
Jade Round beads
Jade Round beads
20.90
Round nuggets 8mm
Red Jasper Round beads
Red Jasper Round beads
15.90
Round beads 6mm
Labradorite Round beads
Labradorite Round beads
15.90
Round beads 8 or 10mm
Lapis Lazuli Round beads
Lapis Lazuli Round beads
25.20
Round beads 6mm
Tiger Eye Round beads
Tiger Eye Round beads
24.90
Round beads 10mm
Tiger Eye Round beads
Tiger Eye Round beads
16.90
Round beads 6mm
Onyx Round beads
Onyx Round beads
16.80
Round beads 6mm
Rose Quartz Round beads
Rose Quartz Round beads
24.20
Round beads 10mm
Rose Quartz Round beads
Rose Quartz Round beads
15.90
Round beads 6mm
Unakite Round beads
Unakite Round beads
16.80
Round beads 8 or 10mm
Sodalite Round beads
Sodalite Round beads
24.90
Round beads 10mm
Information