Pierresdegaia

Pierres de GAIA

Spheres and Eggs
.
  • 2
  • 1
  • <
  • <<
  • Page 2 / 2  (total 39)
Dalmation Jasper Egg
Dalmation Jasper Egg
22.50
99Gr
Landscape Jasper Egg
Landscape Jasper Egg
19.50
97Gr
Landscape Jasper Sphere
Landscape Jasper Sphere
26.00
163Gr
Polychromatic Jasper Sphere
Polychromatic Jasper Sphere
26.00
168Gr
Red jasper Sphere
Red jasper Sphere
18.50
95Gr
Green Jasper Sphere
Green Jasper Sphere
28.00
174Gr
Ocean Jasper Sphere
Ocean Jasper Sphere
27.00
175Gr
Labradorite 2 Sphere
Labradorite 2 Sphere
28.00
186GR
Lepidolite Sphere
Lepidolite Sphere
28.00
94Gr
Mahagonian Obsidian Sphere
Mahagonian Obsidian Sphere
18.50
77Gr
Black Obsidian Egg
Black Obsidian Egg
19.80
76 to 79GR
Tiger Eye Egg
Tiger Eye Egg
23.80
57 to 58Gr
Tiger Eye Sphere
Tiger Eye Sphere
21.00
87 to 90GR
Pyrite Sphere
Pyrite Sphere
30.00
151Gr
Quartz Sphere
Quartz Sphere
30.00
170Gr
Quartz Sphere
Quartz Sphere
32.00
178GR
Pink Quartz Egg
Pink Quartz Egg
15.50
48 to 49GR
Rhodonite Sphere
Rhodonite Sphere
25.00
124Gr
Sodalite Sphere
Sodalite Sphere
19.50
76Gr
  • 2
  • 1
  • <
  • <<
  • Page 2 / 2  (total 39)
Information